Política de Privacitat

Protecció de dades personals

Et garanteixo la privacitat i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, complint amb la normativa establerta en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (B.O.E. 14/12/1999) i el Reial Decret 994/1999, de 11 de juny.

Titularitat del fitxer

Les dades de caràcter personal que faciliteu els clients s’incorporen als fitxers, la titularitat dels quals em corresponen, així com la figura de responsable del tractament dels mateixos.

Els fitxers s’ubiquen en el domicil: carretera c16Z km,65,200, 08660 Balsareny, Barcelona. Aquests fitxers compleixen el requisit del Registre de l’Agència de protecció de dades, tal i como exigeix la normativa en aquesta matèria.

Qualitat de les dades

Les dades de caràcter personal que formen part dels meus fitxers són els adients, els que pertoquen i els estrictament necessaris per la finalitat amb que són obtinguts.

Et garanteixo les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a la seguretat i integritat de les dades personals de que disposa, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades, i els riscos als que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural.

Finalitat de les dades

La finalitat de l’esmentat fitxer és facilitar la tramitació de les comandes. Les dades facilitades pels usuaris seran utilitzades únicament per a les finalitats descrites en el mateix formulari de subscripció i determinades per cada usuari.

La recollida i tractament automatitzat de les Dades Personals té com a finalitat el compliment de la relació comercial o contractual establerta entre el titular de les dades i l’usuari, l’enviament d’informació publicitària i promocional, relativa als mateixos serveis de la botiga, així com l’enviament de formularis d’enquestes i el tractament de les dades amb finalitat estadística. No seran utilitzats amb finalitats diferents d’aquelles per les que han estat recollides.

Recollida de dades i vist-i-plau de l’afectat

En els formularis de recollida de les dades personals, s’informarà de forma clara a l’usuari d’aquelles preguntes que siguin de resposta obligatòria o voluntària, i demanarà el consentiment exprés del titular per a la recollida de les seves dades, que es sobreentén quan accepta el present document de política de privacitat. La no aportació de les dades obligatòries farà impossible la prestació del servei sol·licitat per l’usuari.

Dret de informació, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades

Podreu exercir en qualsevol moment el vostre dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les teves dades, adreçant-vos mitjançant petició escrita a la següent direcció de correu electrònic: joanturu@hotmail.com. També podreu exercir aquests drets utilitzant els formularis corresponents disponibles en la web de l’Agencia de Protección de Datos ( www.agpd.es ) i enviant-los a la següent adreça: carretera c16Z km,65,200, 08660 Balsareny, Barcelona., amb C.I.F. 47779914J o per mail joanturu@hotmail.com . Donat el caràcter personal d’aquests drets, serà necessari que l’afectat acrediti la seva identitat. No es revelaran dades personals a tercers, llevat que l’usuari hagi donat el seu consentiment a tal efecte, o conflueixi algun dels supòsits legals que permetin la seva revelació.

Seguretat en l’accés

L’accés a les planes a través de les quals el client tracti amb les seves dades personals, es realitzarà a través de línia segura i prèvia autenticació d’un usuari i una contrassenya.

Legislació i jurisdicció aplicables

Amb caràcter general, les relacions que es derivin de la prestació dels serveis continguts en el portal, estan sotmesos a la legislació i la jurisdicció espanyola.

Per qualsevol dubte o consulta pot dirigir-se a:

JOAN TURU SÁNCHEZ C.I.F. 47779914J 
Direcció: carretera c16Z km,65,200, 08660 Balsareny, Barcelona.
Contacte: joanturu@hotmail.com